Ηλεκτρονικά και οι καταχωρήσεις ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και γάμου

Το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δοκιμαστική λειτουργία στην διαδικτυακή εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ) , νέες λειτουργίες για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και Γάμου και ενημέρωσε τα ληξιαρχεία όλης της χώρας με επείγουσα εγκύκλιο.

Οι νέες αυτές λειτουργίες, για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και Γάμου, εκτελούνται ενοποιημένα από το ίδιο περιβάλλον, απ’ όπου εκτελείται και η λειτουργία για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου, αλλά με ιδιαίτερες δικές τους επιλογές. Η διαδικασία πρόσβασης και λειτουργίας στο ΠΣ ΛΗΠ για τις δύο αυτές Ληξιαρχικές Πράξεις είναι ακριβώς ίδια, με εκείνη που ήδη χρησιμοποιείται για τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, δηλαδή με τους ίδιους δοκιμαστικούς κωδικούς πρόσβασης και στην ίδια διεύθυνση : https://lp.ypes.gr.

Θα πρέπει όλοι οι Ληξίαρχοι της χώρας να χρησιμοποιήσουν δοκιμαστικά τις νέες λειτουργίεςτου ΠΣ ΛΗΠ, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη ευχέρεια στη χρήση τους. Στις νέες αυτές λειτουργίεςέχουν ληφθεί υπόψη και διάφορες νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, που εισάγονται στις διατάξεις του Ληξιαρχικού Νόμου με νομοσχέδιο που είναι υπό ψήφιση στη Βουλή. Για την επιβεβαίωση των δοκιμών, είναι απαραίτητο όλοι οι Ληξίαρχοι να καταχωρήσουν πέντε (5) τουλάχιστον Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και πέντε (5) τουλάχιστον Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου (και από παλαιότερα έτη), αλλιώς θα θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εγχειρήματος. Όλες οι δοκιμαστικές καταχωρήσεις (γεννήσεων, γάμου και θανάτου) θα διαγραφούν με την έναρξη σε παραγωγική λειτουργία του ΠΣ ΛΗΠ, που προβλέπεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τη ψήφιση του ανωτέρω νομοσχεδίου.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η βούληση του Υπουργείου ότι, όταν το ΠΣ ΛΗΠ τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, τότε οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου θα εκδίδονται αποκλειστικά με αυτό. Για την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ΠΣ ΛΗΠ θα ειδοποιηθείτε με νεότερο έγγραφό μας. Μέχρι τότε θα πρέπει να συνεχίσετε να λειτουργείτε με το υπάρχον καθεστώς (χειρόγραφες πράξεις, ειδοποιήσεις κλπ).

Η διαδικτυακή εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ) έχει τεθεί σε λειτουργία απο την αρχές Ιανουαρίου ενώνοντας διαδικτυακά τα ληξιαρχεία όλης της χώρας και εκσυχρονίζοντας το σύστημα καταγραφής.